OPTOPOL S.A.: Zawiadomienie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPTOPOL S.A.: Zawiadomienie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.