Opodatkowanie sprzedaży firmowych nieruchomości

Budynki produkcyjne, magazynowe, biurowe, garaże, lokale mieszkalne, które w wykonywaniu działalności przedsiębiorca nabywa lub wytwarza, czasami są przez niego sprzedawane.