"Oko szefa", czyli pracownik pod kontrolą

W stosunkach między pracodawcą a pracownikiem zagadnieniem budzącym emocje jest rodzaj informacji, których można wymagać od zatrudnianych osób. Źródłem kontrowersji jest także zakres nadzoru nad personelem. Postęp technologiczny spowodował, że dzięki wykorzystaniu skanera ludzie są prześwietlani.