Odszkodowanie będzie niższe w razie współwiny

Zadośćuczynienie obniża się w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody bądź powiększenia przez niego jej rozmiarów. Miarkując (określając) zadośćuczynienie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego m.in. art. 362 k.c. który reguluje przyczynienie.