Odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje z użyciem karty

Prawo daje użytkownikom kart dość szeroką ochronę od konsekwencji nieuprawnionych transakcji wykonanych kartami. Po zastrzeżeniu karty odpowiedzialność Klienta za tego typu transakcje jest wyłączona, natomiast przed zastrzeżeniem Klient odpowiada tylko do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro.