Oczekiwania rynku walutowego wywierają presję na juana

Juan stoi w obliczu rosnącej presji wzrostowej w stosunku do innych walut. Przyczyną jest rozszerzająca się rozpiętość pomiędzy kursami walutowymi wywołująca napływ kapitału na rynek chiński.