Obowiązku ubezpieczania się od skutków klęsk nie będzie

Jeszcze na dobre trwa zima, a mieszkańcy wielu rejonów kraju już myślą o wiosennych powodziach. MSWiA zapewnia, że jesteśmy przygotowani na ewentualne przyjście wielkiej wody.