Oblicz zdolność kredytową

Osoby zainteresowane kredytem hipotecznym powinny już na samym początku, wyliczyć swoją zdolność kredytową. Ta jakże ważna informacja wpływa w znaczący sposób na decyzję o wysokości kredytu hipotecznego.

Klient znając maksymalną kwotę kredytu, o jaką będzie mógł wnioskować do jednego z banków, w przedsięwzięciu, jakim jest zakup mieszkania, będzie mógł dostosować oferty cenowe mieszkań do własnych możliwości finansowych. Nie będzie poruszał się „po omacku” poszukując atrakcyjnego mieszkania, lecz w dopasowanych do obliczonej zdolności kredytowych określonych przedziałach cenowych.

Obliczając zdolność kredytową, będą potrzebne informacje:

  • Liczba osób w gospodarstwie domowym
  • Miesięczny dochód netto całego gospodarstwa domowego
  • Stałe wydatki comiesięczne
  • Łączna kwota rat innych kredytów w gospodarstwie domowym
  • Okres kredytowania (lata)

Wstępnie obliczona zdolność kredytowa, już przy składaniu wniosku do wybranego banku zostanie jeszcze raz sprawdzona, ponieważ sytuacja finansowa takiej osoby może się zmienić. Wpływ na tą formalność ma czas, w jakim osoba zainteresowana kredytem hipotecznym znajdzie wymarzone mieszkanie i złoży wniosek kredytowy. Wydłużony czas poszukiwania mieszkania, może mieć również wpływ na wysokość kosztów kredytu hipotecznego w oparciu o przyjęte założenia odnośnie wyboru banku, w którym będzie on wzięty. Promocyjne oferty trwają w określonym czasie. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ każdy bank trochę innymi założeniami się kieruje i inną wysokość kredytu zaoferuje.

Zdolność można obliczyć korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej, lecz precyzyjniej zrobi to przy pierwszym spotkaniu doradca finansowy, przedstawiając przy okazji kilka wersji ratalnych pochodzących z różnych banków. Jeżeli natomiast bank, w którym będziemy ubiegać się o kredyt hipoteczny został wybrany, to jego doradca przedstawi szczegóły oferty i obliczy zdolność kredytową.