Obawy co do Chin umocniły jena względem głównych walut

Chińskie dane makroekonomiczne wzmogły obawy dotyczące wprowadzenia przez rząd Chin polityki hamującej wzrost gospodarczy. Takie nastroje wzmogły popyt na mniej rentowne waluty.