O akcyzę najtrudniej pyta się przez telefon

Rzeczpospolita: O akcyzę najtrudniej pyta się przez telefon.