Nowy zarząd Związku Firm PR

Odbyło się walne zgromadzenie członków Związku Firm Public Relations. Przedstawiciele agencji członkowskich po raz trzeci powierzyli funkcję prezesa zarządu Pawłowi Trochimiukowi (Partner of Promotion). Na wiceprezesów powołano Joannę Delbar (Telma Group Communications).