Nowy system komentarzy w serwisie Allegro.pl dzieli użytkowników

Od dziś ulega zmianie system komentarzy po zawartej w serwisie Allegro.pl transakcji. Formularz komentarza rozszerzony zostanie o następujące pola.