Nowy standard ulg i umorzeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowe, jednolite standardy w postępowaniach o udzielenie ulg i umorzeń należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Wnioski będzie można kierować do Zakładu drogą elektroniczną i sprawdzać bieg sprawy na każdym etapie postępowania.