Nowy członek zarządu Kredyt Banku

Rada Nadzorcza powołała dziś na stanowisko wiceprezesa zarządu Kredyt Banku Zbigniewa Kudasia. Bank kontynuuje proces zmian, którego celem jest wzmocnienie pozycji rynkowej. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza zdecydowała o powołaniu Zbigniewa Kudasia na stanowisko (..)