Nowy członek zarządu Banku DnB NORD

Rada Nadzorcza Banku DnB NORD Polska powołała na stanowisko członka zarządu Agnieszkę Porębską, która odpowiadać będzie za nadzorowanie obszaru bankowości detalicznej i MSP.