Nowe produkty strukturyzowane na GPW

30 kwietnia br. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały 23 certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank AG (RCB) i jedna obligacja strukturyzowana SecurAsset.