Nowe branże wchodzą w model SaaS

Sektor MSP coraz częściej sięga po biznesowe usługi świadczone przez Internet. Dzięki nim można bowiem zmniejszyć wydatki na oprogramowanie i telekomunikację i jednocześnie zyskać narzędzia do sprawniejszego zarządzania operacyjnego firmą. Tryb internetowego udostępniania specjalistycznych usług określa się modelem SaaS, który polega na korzystaniu z oprogramowanie np. przez przeglądarkę internetową, opłacając jedynie abonament (bez potrzeby zakupu na własność oprogramowania).