Nowe biuro Rainbow Tours

Od lutego, giełdowy touroperator powiększył sieć sprzedaży o kolejne Biuro Obsługi Klienta, tym razem w Sosnowcu. W tej chwili, w całej Polsce działa ich już 41 ( w tym siedem na zasadzie franszyzy).