Nordea Bank Polska partnerem pierwszego rankingu metropolitalności polskich miast

Warszawa będzie miastem, które mogłoby najwięcej skorzystać z wejścia w życie ustawy metropolitalnej taki wniosek można wyciągnąć z Nordea Metrox.2008. W rankingu tym, przygotowanym przez Instytut Konkurencyjnej Ekonomii Regionów oraz miesięcznik Metropolia, wzięło udział 18 największych polskich regionów.