NIP będzie tylko dla firm, dla osób fizycznych tylko PESEL

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie będą musiały ubiegać się o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W kontaktach z fiskusem będą posługiwały się numerem PESEL. NIP dla firm nie będzie już nadawany w formie decyzji administracyjnej.