Nieruchomości: skuteczniejsze negocjacje na wiosnę

Po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy można zaobserwować zwiększenie marginesu negocjacyjnego przy sprzedaży mieszkań w Warszawie. Jednocześnie istotnie wydłużył się czas sprzedaży, lecz ma to swoje uzasadnienie w strukturze przeprowadzanych w tym okresie transakcji.