Niższe emerytury, a zamiast OFE - drugi ZUS

Emerytury z OFE mają być wypłacane przez ZUS bis, a świadczenia zarówno z I, jak i II filaru wyliczane według nowych tablic, uwzględniających wydłużające się życie. Zmiany te oznaczają, że emerytury mogą być niższe, niż zakładano.