NFZ odmawia świadczeń "nieubezpieczonym"

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia. Porozumienie Zielonogórskie reprezentująca świadczeniodawców podstawowej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej żąda od Narodowego Fundusz Zdrowia stworzenia mechanizmów umożliwiających lekarzom.