Największe upadłości niemieckich firm w ostatnim 10-leciu

Wywiadownia gospodarcza Creditreform przygotowała aktualną statystykę dotyczącą upadłości przedsiębiorstw w Niemczech w ostatniej dekadzie i związanych z tym skutków w postaci ikwidacji miejsc pracy. Największe plajty minionego 10 lecia przedstawia poniższa tabela.