Najnowsze wskaźniki makroekonomiczne z USA

Inflacja wydatków konsumpcyjnych (bez paliw i żywności) w USA w styczniu wyniosła 0,1% m/m, dynamika dochodów ludności 0,1% m/m, dynamika wydatków ludności 0,5% m/m.