MULTIMEDIA POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 10 maja 2010 roku

MULTIMEDIA POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 10 maja 2010 roku.Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.