MPiPS: Stopa bezrobocia w marcu spadła do 12,9 proc.

Według szacunków resortu pracy stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 12,9 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu marca 2010 roku wyniosła 2 mln 80,3 tys. osób.