Mniej podróbek na wspólnym rynku

W Brukseli zaczęły się prace nad przepisami ułatwiającymi walkę z towarami pirackimi. Rzeczpospolita dotarła do raportu Ministerstwa Finansów w sprawie działań Służby Celnej w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w 2009 r.