MIT: Wystąpienie Spółki na drogę prawną przeciwko autorce publikacji w Gazecie Giełdy Parkiet, jej redaktorowi naczelnemu i wydawcy oraz spółce InternetQ i jej prezesowi

MIT: Wystąpienie Spółki na drogę prawną przeciwko autorce publikacji w Gazecie Giełdy Parkiet, jej redaktorowi naczelnemu i wydawcy oraz spółce InternetQ i jej prezesowi. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.