MIT: Korekta Komunikatu 13/2010

MIT: Korekta Komunikatu 13/2010. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.