Minister Skarbu rozjemcą w podniebnej wojnie PPL-u i LOT-u

Państwowe Porty Lotnicze (PPL) i LOT nie potrafią dojść do porozumienia. LOT uważa, że okoliczności dla całej branży lotniczej są niekorzystne i Porty Lotnicze, jako uczestnik rynku, mogłyby wziąć na siebie część związanych z tym kosztów.