Mieszane wyniki deweloperów

Wraz z dzisiejszą publikacją lutowej inflacji w Polsce rozpoczyna się okres, w którym poznamy dużą ilość danych o kondycji naszej gospodarki w drugim miesiącu tego roku. W kolejnych dniach opublikowane zostaną informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, budownictwie mieszkaniowym, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, a na początku przyszłego tygodnia o marcowej koniunkturze w przemyśle i innych sektorach gospodarki.