MIDAS: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI MIDAS S.A. na dzień 26 maja 2010 r.

MIDAS: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI MIDAS S.A. na dzień 26 maja 2010 r. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)