Międzynarodowe przekazy pieniężne MoneyGram dostępne w placówkach Banku BPS

Bank BPS nawiązał współpracę z z firmą MoneyGram International w zakresie realizacji usługi przekazów pieniężnych między osobami fizycznymi.