MF: Komitet wyborczy będzie mógł wydać na wybory ponad 15,5 mln zł

Każdy komitet wyborczy będzie mógł wydać na wybory prezydenckie ponad 15,5 mln zł, a nie 14,7 mln zł, jak stanowią obecne przepisy. Na swoich stronach internetowych komitety te będą musiały publikować rejestry otrzymanych kredytów i wpłat - przewidują projekty rozporządzeń MF.

W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi Ministerstwo Finansów przygotowało projekty rozporządzeń dotyczące maksymalnych wydatków komitetów wyborczych oraz finansowania kampanii wyborczej. Resort chce, by rozporządzenia weszły w życie jak najszybciej.

MF planuje nowelizację rozporządzenia w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Według obowiązujących obecnie przepisów wydatki komitetu wyborczego nie mogą przekroczyć 14 mln 724 tys. 600 zł.

Zgodnie z ustawą o wyborze prezydenta, minister finansów ma podwyższać kwoty wydatków komitetów wyborczych o wysokość inflacji, w przypadku, gdy w danym okresie wzrost cen przekroczy 5 proc. Zdaniem MF kwoty wydatków należało podwyższyć o 5,62 proc. O tyle wzrosły bowiem ceny w okresie od I kwartału 2008 r., czyli momentu poprzedniego wyliczenia na potrzeby rozporządzenia, do IV kw. 2009 r.

"W związku z powyższym wysokość dopuszczalnego ustawą limitu kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostanie zwiększona o 5,62 proc. Kwota 14 mln 724 tys. 600 złotych zwiększona o 5,62 proc. wynosi 15 mln 552 tys. 123 złotych" - wyjaśnia resort finansów w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Drugi projekt, w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy finansowania kampanii wyborczej. Zgodnie z nim komitety będą musiały prowadzić rejestry otrzymanych kredytów i wpłat.

"Rejestr kredytów i rejestr wpłat umieszcza się na stronie internetowej komitetu wyborczego w taki sposób, by dostęp był realizowany za pomocą bezpośredniego odnośnika (linku) z głównej strony internetowej komitetu wyborczego" - napisano w uzasadnieniu do dokumentu.

Projekt określa m.in. wzory rejestrów, sposób ich prowadzenia oraz tryb ich przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej. Przepisy uwzględniają zakres danych zawartych w rejestrach, metody ich aktualizacji, sposób prezentacji zawartych w nich informacji, rodzaj i format oprogramowania nośnika elektronicznego, na którym rejestry będą przekazywane PKW.

Według resortu, rozporządzenie zwiększy przejrzystości systemu finansowania kampanii wyborczej i zapewni pełną i bieżącą kontrolę społeczną źródeł finansowania komitetu wyborczego.