MF: dług Skarbu Państwa w grudniu 2009 r. spadł o 252,6 mln zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2009 r. spadło o 252,6 mln zł w porównaniu z listopadem 2009 r. i wyniosło 631 mld 553 mld zł.