Meritum Bank działa już oficjalnie

Sąd Rejonowy we Wrocławiu wydał postanowienie, którego skutkiem jest zmiana nazwy Banku Współpracy Europejskiej S.A. na Meritum Bank ICB S.A. Siedziba banku została jednocześnie oficjalnie przeniesiona do Gdańska.