mBank: Nowe warunki dla klientów z kredytem hipotecznym w tzw. starym portfelu

Wszystkim klientom, posiadającym kredyt hipoteczny udzielony na warunkach sprzed 1 września 2006 roku, mBank proponuje przejście na nowe warunki wyliczania oprocentowania.