MARVIPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol S.A.w dniu 9 kwietnia 2010 r.

MARVIPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol S.A.w dniu 9 kwietnia 2010 r. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.