Marcin Krasoń o produktach strukturyzowanych

Decydując się na produkt strukturyzowany powinniśmy pamiętać, że kokosów na nim nie zarobimy. Takie złote strzały dające 50% czy 40% zdarzają się bardzo rzadko. Za atrakcyjny zysk produktu strukturyzowanego można uznać zysk co najmniej kilkunastoprocentowy.