Małopolska - powódź - szabrownicy

Na granicy Śląska i Małopolski woda opada. Dziś po raz pierwszy od poniedziałku można było dojechać do najbardziej zalanego przysiółka Janowiec w Jawiszowicach.