LUG S.A. wyemituje akcje z prawem poboru o wartości do 5,4 mln zł

NWZA LUG S.A. przegłosowało emisję akcji z prawem poboru o wartości do 5,4 mln zł.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy LUG S.A. – jednego z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – zadecydowało dziś o przeprowadzeniu emisji akcji z prawem poboru. Spółka planuje pozyskać ok. 5,4 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie i rozwój mocy produkcyjnych oraz nowych linii produktowych. W ramach emisji spółka wprowadzi do obrotu 35 992 850 akcji serii C. Cena emisyjna akcji nowej emisji wyniesie 0,15. Cztery prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 nowej akcji serii C.

-„Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój struktury handlowej, co jest związane z planami ekspansji także na rynkach poza europejskich. W najbliższym czasie zamierzamy mocniej zaistnieć m.in. w Maroku oraz Algierii. Liczymy, że w bieżącym roku bardzo istotne znaczenie dla na wyniku finansowego będą miały wpływy z eksportu, spodziewamy się że jego udział w przychodzie wzrośnie w tym roku do 50% w stosunku do 33% w 2009 roku. Jednocześnie szacujemy, że sprzedaż będzie kilkanaście procent wyższa od ubiegłorocznej i zanotujemy zysk netto.” – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Obecnie spółka przygotowuje się do przejścia na rynek regulowany. Debiut planowany jest w drugiej połowie 2010 roku.

-„Mając na uwadze przejście na rynek regulowany przykładamy dużą wagę do budowania wartości dla akcjonariuszy. W lutym podjęliśmy decyzje o splicie, teraz zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru, która zwiększy ilość akcji w wolnym obrocie.” – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.