Logo Fortis zostanie zastąpione logotypem Fortis Bank

Zmodyfikowany znak pojawi się na stronach internetowych Fortis Bank Polska, jego materiałach informacyjnych i promocyjnych. Bank nie planuje na razie zmiany oznakowania swoich placówek.