Liczba rachunków inwestycyjnych w marcu 2010 r.

O 4.287 wzrosła liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w marcu br. w porównaniu do lutego 2010 r. Na koniec marca banki i biura maklerskie prowadziły w sumie 1.140.407 rachunków.