Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (grudzień 2009)

Według zgromadzonych przez nas danych, czwarty kwartał przyniósł kolejny wzrost liczby klientów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.