Liberty Group publikuje szacunkowe wyniki za 2009 rok

Liberty Group S.A., agencja PR notowana na NewConnect, opublikowała szacunkowe wyniki za rok 2009. Zysk netto wyniósł ok. 290 tys. zł i był wyższy o 93 proc. od zarobku wypracowanego w trzech pierwszych kwartałach, a przychody wyniosły 3,6 mln zł, co oznacza wzrost o 38 % w samym tylko IV kwartale.