Legnica - szkolenia z nowej wersji Programu PŁATNIK

W styczniu w legnickim Oddziale ZUS odbyły się trzy edycje szkolenia z nowej wersji Programu PŁATNIK 8.01.001. W naszych placówkach w Legnicy i Bolesławcu przeszkolono blisko 120 osób.

Szkolenia były nieodpłatne, co zachęciło wielu płatników składek do zgłaszania w nich swojego udziału. Chętnych było dużo więcej niż dostępnych miejsc, co spowodowało, że listy zgłoszeniowe zostały zamknięte po kilku dniach od uruchomienia zapisów. Szkolenia zorganizowano 26, 27 i 29 stycznia na salach konferencyjnych Zakładu. Osoby chętne, którym nie udało się skorzystać ze styczniowej oferty szkoleniowej legnickiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będą mogły wziąć udział w spotkaniu z naszymi ekspertami w terminie późniejszym.

Szkolenia z nowej wersji Programu PŁATNIK poprowadzili eksperci z legnickiego ZUS: pani Danuta Łabatczuk z Wydziału Obsługi Klientów oraz pan Piotr Cholewa, z Wydziału Obsługi Informatycznej. Płatnicy składek byli zainteresowani m.in.: opisami kodów z tytułu ubezpieczeń, sposobem wypełniania nowych wzorów formularzy ubezpieczeniowych, procedurą korekty dokumentów. Dyskusje po spotkaniach pozwoliły na wyjaśnianie i rozwiązywanie zgłaszanych przez płatników problemów. W trakcie trwania szkoleń padały również inne pytania tj. np. o wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2010 r., tzw. kwotę 30-krotności - rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2010 r. czy o korzystanie z opieki zdrowotnej przez pracowników bez legitymacji ubezpieczeniowych.

Już wkrótce w naszym Oddziale rozpoczniemy szkolenia z nowych tematów. Jak mówi Lidia Jarmułowicz, dyrektor legnickiego Oddziału ZUS: W 2010 r. będziemy realizowali intensywny program szkoleniowy. Chcemy przybliżać otoczeniu szczegółowe regulacje prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych, które często ulegają zmianie. Dzięki szkoleniom można uzupełnić posiadaną wiedzę. Bezpośrednie spotkania pozwalają również na dyskusję i wyjaśnianie problemów. Kolejne szkolenia odbędą się w lutym i będą dotyczyły emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i emerytur kapitałowych oraz tematyki zasiłkowej: ustalania uprawnień do zasiłków macierzyńskich od 1.01.2010 r.