Kredyty dla firm Idea Bank - Top oferta

Interes rozkręca się na dobre. Żeby móc funkcjonować i rozwijać firmę oraz dostosować ofertę do zmieniających się wymagań rynku, potrzebne są pieniądze. Przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę, zwłaszcza ci, którzy podejmujący po raz pierwszy działalność gospodarczą. Dla właścicieli wszystkich firm - nowych, małych i średnich przedsiębiorstw, Idea Bank przygotował szeroką ofertę kredytów dla firm. Czas na zdecydowane działania.

TOP oferta pożyczki dla firm

Pożyczka bezzwrotna do 25 000 zł bez dokumentów finansowych, bez zabezpieczenia, bez zaświadczeń z ZUS i US! Konstrukcja tego produkt przez wzgląd na umorzenie kapitału jest dość skomplikowana, wiec chętnie doradca wytłumaczy jego strukturę na spotkaniu lub telefonicznie.

 • Staż od 3 msc.
 • Akceptowalne formy prawne - jednoosobowe działalności
 • Akceptowalny BIK - A

Kredyt do 50 000 zł bez dokumentów finansowych, bez zabezpieczenia, bez zaświadczeń z ZUS i US!

 • Staż od 6 msc.
 • Akceptowalne formy prawne - jednoosobowe działalności i spółki osobowe
 • Akceptowalny BIK – A
 • Zaświadczenia o niezaleganiu – niewymagane jeśli klient dostarczy potwierdzenia przelewów do ZUS i US za ostatnie 3 msc.

Kredyt do 100 000 zł bez dokumentów finansowych, bez zabezpieczenia.

 • Staż od 18 msc.
 • Akceptowalne formy prawne - wszystkie
 • Akceptowalny BIK – A, B
 • Zaświadczenia o niezaleganiu – wymagane z ZUS i US.

Kredyt na start (dla nowych firm) bez dokumentów finansowych do 350 000 PLN.

 • Staż od 1 dnia
 • BIK A, B oraz brak scoring*
 • Akceptowalne formy prawne - wszystkie
 • Zaświadczenia o niezaleganiu – wymagane z ZUS i US (do uruchomienia).

Kredyt dla firm ze stażem minimum 6 msc. bez dokumentów finansowych do 500 000 PLN.

 • Staż od 18 msc.
 • Akceptowalne formy prawne - wszystkie
 • Zaświadczenia o niezaleganiu – wymagane z ZUS i US (do uruchomienia)

Kredyty w oparciu o metodę przychodowa liczenia zdolności kredytowej – do 1 mln (zabezpieczone i niezabezpieczone) – do rozmowy na spotkaniu w banku.

Leasing bez dokumentów finansowych / również dla nowych firm (do rozmowy na spotkaniu).

Kredyty unijne oraz unijne linie gwarancyjne i poręczeniowe - produkty gdzie unia poręcza część kredytu, zwiększamy możliwą do przyznania kwotę oraz zmniejszamy oprocentowanie (do rozmowy na spotkaniu).

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie produktów dla firm, osoby zainteresowane proszone są o kontakt, poprzez formularze (złóż wniosek), zamieszczone poniżej.

Kredyt dla firm z obniżonym oprocentowaniem

Scoring kredytowy – punktowa metoda oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt bankowy. W najprostszej postaci polega na przyznawaniu wnioskodawcy punktów na podstawie jego danych osobistych i majątkowych, określanych w specjalnej karcie scoringowej, które po zsumowaniu stanowią miarę oceny ryzyka związanego z potencjalnym kredytobiorcą – jest to scoring aplikacyjny. Ocena ryzyka kredytowego wyliczana przez BIK.