Kredyt gotówkowy dla firm

Zachowanie płynności finansowej i rozszerzanie działalności wymaga od przedsiębiorców sporej gimnastyki. Kredyt gotówkowy to sposób na zwiększenie zasobów przedsiębiorstwa bez ponoszenia kosztów. Nie w każdym przypadku jednak to rozwiązanie jest zalecane. Oto krótka analiza zagadnienia, dzięki której dowiesz się, czy kredyt dla firmy jest dobrym pomysłem w Twoim przypadku.

kredyt gotówkowy dla firm

Kredyt dla firm tylko ze zdolnością

W przypadku firm nieco inaczej wygląda procedura badania zdolności kredytowej. Tutaj punktem wyjścia jest dla banku informacja o czasie istnienia firmy. W zdecydowanej większości przypadków potrzebna jest przynajmniej półroczna albo roczna historia udokumentowanych dochodów. Niewiele banków obniża ten pułap do kwartału, a tylko pojedyncze oferty są przygotowane z myślą o przedsiębiorstwach funkcjonujących jeszcze krócej.

Własna analiza ważniejsza od bankowej

Bank może wymagać udokumentowania historii finansowej firmy, jednak dla przedsiębiorcy ważniejsza jest ocena, którą powinien wykonać on sam. To zresztą nie jest żadne odkrycie – tak samo należy robić w przypadku kredytów indywidualnych, natomiast w przypadku kredytów firmowych zmienia się w zasadzie tylko tyle, że przy takiej samoocenie zdolności kredytowej należy wziąć pod uwagę nieco inną strukturę dochodów i ostrożniej potraktować perspektywy rozwoju firmy.

Na co kredyt gotówkowy dla firm?

Kredyt gotówkowy zasadniczo jest produktem przeznaczonym na realizację dowolnego celu przyjętego przez kredytobiorcę, ewentualnie z pewnymi wyłączeniami wprowadzonymi w umowie kredytu lub regulaminach banku. Tak samo jest również w przypadku kredytów dla firm. Kredyt musi zostać wykorzystany na wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością, natomiast zazwyczaj nie jest określone, jakiego rodzaju mają to być wydatki, więc możliwe jest sfinansowanie z uzyskanych w ten sposób środków składem ZUS lub podatków, inwestycji, zakupów materiałów lub pokrycie innych bieżących wydatków, a z technicznego punktu widzenia można nawet tego rodzaju kredyt przeznaczyć na inwestycje, choć w tym przypadku zapewne pojawią się problemy z opłacalnością takiego rozwiązania.

Słowo o finansach

Skoro kredyt, to dług, skoro dług to wydatki i tutaj pojawia się pewien zgrzyt. Kredyty gotówkowe dla firm są mianowicie z zasady droższe od kredytów indywidualnych, natomiast przedsiębiorca w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami i tak nie może skorzystać z ulg większych niż obowiązujące przy kredycie indywidualnym: w obu przypadkach odsetki od kredytu mogą stanowić koszt firmy (o ile rzeczywiście wydatki były związane z prowadzoną działalnością i zostały faktycznie poniesione), a sposób księgowania jest dokładnie taki sam. Oczywiście pewne trudności pojawiają się w przypadku osób prawnych, natomiast co do zasady znów sytuacja nie różni się między kredytem indywidualnym a firmowym.

Dlaczego warto wziąć kredyt na firmę?

Jeśli musisz wziąć kredyt i zastanawiasz się, czy skorzystać z oferty indywidualnej czy firmowej, pomyśl na przykład nad tym, którą historię kredytową chcesz zbudować – kredyt gotówkowy dla firm pozwoli Ci poprawić wiarygodność kredytową przedsiębiorstwa, natomiast indywidualny Twoją – w zależności od sytuacji, jedno z tych rozwiązań może być bardziej kuszące. Poza tym, kredyt zaciągnięty na firmę, nawet jeśli droższy od indywidualnego, daje szansę na utrzymanie pełnego rozdziału finansów przedsiębiorstwa od prywatnych, co jest wygodne i przydatne przy okazji kontroli z urzędu skarbowego, dlatego nawet pozornie mniej atrakcyjnych ofert dla firm nie należy z góry skreślać.