KPPD: sprawozdanie finansowe

KPPD: sprawozdanie finansowe. Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O.